Fortsettelsen

Tida er inne for fortsettelsen på denne bloggen. Der har renne mykje vatn gjennom mange elver sidan me satt Måsen i opplag i Green Cove Springs våren 2017, men av forskjellige grunnar har ikkje noko av det blitt posta på denne heimesida. Før no. I 2018 reiste nemleg eg tilbake til USA og sjøsatte vår prektige skuta att, og satt kursen nordover. Det vart publisert og delt litt på facebook, og no skal dei reisebreva reinskrivast og publiserast her saman med mykje bra fotomateriale. Betre seint enn aldri. Deretter skal me sjå på kva anna me har drevet med etter at sirkelen vart slutta og seilasen med Måsen tok slutt. Eg kan òg avsløra at det er ikkje utan vidare at tråden blir tatt opp her på sida akkurat no. Det er nye opplevelsar og nye sjømil i emning! Subscribe og heng på!

Reisebreva og bilete frå 2018 blir publisert med jamne mellomrom i tida som kjem. Her er nokre smakebitar:

Inner Coastal Waterway i North Carolina
Red Bay, Labrador
Ankomst Grønland
Aktisk røya i store mengdar
Ein som kjent matlukt
Vestmannayer

Heng på!

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s